Willem Elsschot: Dichter

Bij Uitgeverij Polis verscheen deze week het boek Willem Elsschot: Dichter, onder redactie van Koen Rymenants en Carl De Strycker. Het brengt voor het eerst al het dichtwerk van Elsschot bij elkaar, waarbij elk gedicht wordt becommentarieerd door een poëziespecialist. Ik droeg aan het boek bij met een essay over het eerste van de twee gedichten die Elsschot ‘Tot den Arme’ noemde.

Meer informatie over het boek is hier te vinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s