Lezingen over literatuuronderwijs

De afgelopen weken hield ik bij verschillende gelegenheden lezingen over mijn onderzoek naar het Nederlandse literatuuronderwijs.

Op 30 oktober verzorgde ik een keynotelezing tijdens het symposium Als je goed om je heen kijkt: Poëzie in de klas, georganiseerd door Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds en de Universiteit Utrecht. Het verslag van de dag is hier te lezen. De tekst van mijn lezing over domeinoverstijgend poëzieonderwijs zal ik omwerken tot een artikel in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL).

Op 16 november organiseerde ik met Stefanie Ramachers het symposium Literatuur voor de klas aan de Radboud Universiteit Nijmegen (klik hier voor een verslag). Ik presenteerde daar de resultaten van mijn onderzoeksproject ‘De praktijk van de leeslijst’, waarin ik me richt op het daadwerkelijke leesgedrag van examenkandidaten havo en vwo voor het schoolvak Nederlands. Een variant op deze lezing gaf ik op 22 november tijdens het programma ‘De aanzet’ van het Wintertuinfestival. De resultaten van ‘De praktijk van de leeslijst’ worden in het voorjaar van 2019 gepubliceerd in een onderzoeksrapport voor Stichting Lezen.

Op 20 november, ten slotte, verzorgde ik met Kila van der Starre een interactieve workshop voor ruim 90 leraren Nederlands in opleiding tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdam. De workshop handelde over het gebruik van Instagrampoëzie in het klaslokaal. Kila en ik zullen de kern van onze opvattingen hierover komend jaar publiceren in Levende Talen Magazine.

Meer weten of een lezing boeken? Neem dan contact op via j.dera [at] let.ru.nl.

(foto: Annemarie Terhell)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: