Bio

Na het gymnasium studeerde Jeroen Dera (Uden, 1986) Nederlandse taal- en letterkunde in Nijmegen. Hij behaalde zijn bachelordiploma met een scriptie over Boerenoorlogprenten in De Amsterdammer (1899-1902) en rondde daarna de researchmaster Letterkunde & Literatuurwetenschap af met een thesis over de poëzie en het auteurschap van Hans Faverey (beide cum laude). Tijdens zijn studie was hij hoofdredacteur van het literair-wetenschappelijke tijdschrift Vooys. Daarna behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid en werkte hij twee jaar als docent Nederlands in het middelbaar onderwijs.

Op 14 juni 2017 verdedigde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn proefschrift Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie (promotores Jos Joosten en Mathijs Sanders). Aan diezelfde universiteit werkt hij momenteel als docent Moderne Nederlandse Letterkunde en als vakdidacticus Nederlands. Daarnaast doceert hij aan de Universiteit Utrecht en de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

Jeroen Dera is kernredacteur van Dietsche warande & Belfort, zit in het bestuur van de Jan Campert-stichting en is secretaris van de Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen. Hij maakt ook deel uit van de nieuwe redactie van het Kritisch Literatuur Lexicon, dat eind 2017 opnieuw gelanceerd wordt door Uitgeverij Garant.

Begin 2015 was hij als visiting scholar verbonden aan de Universiteit van Stellenbosch.

Contact: j.dera@let.ru.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s