Jan Campert-Stichting Jaarboek 2017

Gisteren werden tijdens het Schrijversfeest in Den Haag, dat traditiegetrouw het internationale literatuurfestival Winternachten afsluit, de Jan Campert-prijzen uitgereikt. Daarbij werd ook het jaarboek van de Jan Campert-Stichting gepresenteerd, dat ik dit jaar mocht samenstellen met Arjen Fortuin. Het jaarboek bevat essays over het werk van de Campert-laureaten (Ellen Deckwitz over Marije Langelaar, Marc Reynebeau over Jeroen Olyslaegers, Thomas de Veen over Annet Schaap, Janita Monna over Hans Tentije), maar ook een reflectie op het symposium Literatuur op tv door Bjorn Schrijen en een artikel van mijn hand over literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse televisie. Dat artikel is hier te lezen.

Artikel in JEPS

In het Journal for European Periodical Studies verscheen een artikel van mijn hand over het gebruik van omroepgidsen als literair-historische bron. Aan de hand van De radiogids van de VARA leg ik uit wat we uit zo’n ongebruikelijk tijdschrift kunnen leren over het snijvlak tussen literatuur- en mediageschiedenis. Klik hier om het artikel te lezen.

Symposium ‘Literatuur op TV’

Op vrijdag 24 november a.s. vindt in het Literatuurmuseum te Den Haag het jaarlijkse symposium van de Jan Campert-Stichting plaats.

Dit jaar is het thema ‘Literatuur op TV’, een thema dat nauw aansluit bij mijn proefschrift Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Ik zal de middag dan ook inleiden.

Het programma van het symposium is als volgt:

13.30 – 14.00 Inloop, koffie en thee
14.00 – 14.05 Welkom door Aad Meinders, voorzitter Jan Campert-stichting
14.05 – 14.45 Inleiding, door Jeroen Dera
14.45 – 15.15 Televisie in de zestiger en zeventiger jaren: K. Schippers, geïnterviewd door Marieke Winkler
15.15 – 15.45 PAUZE
15.45 – 16.15 Televisie in de tachtiger en negentiger jaren, door Adriaan van Dis
16.15 – 16.45 Televisie in de eenentwintigste eeuw, door Eva Rovers (biograaf Boudewijn Büch)
16.45 – 17.30 Rondetafelgesprek onder leiding van VPRO Boeken-presentator Jeroen van Kan, met uitgever Suzanne Holtzer (De Bezige Bij), boekhandelaar Maarten Asscher (Athenaeum) en schrijver Connie Palmen.
17.30 – 18.30 Borrel

Kaarten kunnen besteld worden op de website van het Literatuurmuseum.

Willem Elsschot: Dichter

Bij Uitgeverij Polis verscheen deze week het boek Willem Elsschot: Dichter, onder redactie van Koen Rymenants en Carl De Strycker. Het brengt voor het eerst al het dichtwerk van Elsschot bij elkaar, waarbij elk gedicht wordt becommentarieerd door een poëziespecialist. Ik droeg aan het boek bij met een essay over het eerste van de twee gedichten die Elsschot ‘Tot den Arme’ noemde.

Meer informatie over het boek is hier te vinden.

Perquin, Grunberg, Marsman, Insingel

De afgelopen maand verschenen er besprekingen van mijn hand van verschillende recente Nederlandstalige uitgaven. Voor DW B schreef ik over de nieuwe bundel van Ester Naomi PerquinMeervoudig afwezig. Ik betoog dat Perquin de ideale Dichter des Vaderlands is, juist vanwege de kanttekening dat haar werk nogal veilig is.

Eveneens in DW B verscheen een briefwisseling met Roel Smeets, waarin we in discussie gaan over de vraag of Arnon Grunberg in zijn roman Moedervlekken nu werkelijk een normbevestigend wereldbeeld uitdraagt.

Dan publiceerde ik nog twee recensies in Standaard der Letteren, over de zeer interessante debuutroman Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman en over de verzamelde gedichten van Mark InsingelHet doel is wit.