Essay in Kunsttijdschrift Vlaanderen

Vorige week verscheen het nieuwe nummer van Kunsttijdschrift Vlaanderen, onder de titel ‘De woorden en de wegen. Hedendaagse Nederlandstalige poëzie’. De redactie van dit themanummer was in handen van Xavier Roelens en Laurens Ham. Zij vroegen me een essay bij te dragen over de status van de uitgeverij in het hedendaagse poëzieveld in Nederland en Vlaanderen. Ik zoomde daartoe in op de plaats die chapbooks in dit veld bekleden. Een analyse van die positie laat zien dat er nog altijd een grote afstand bestaat tussen het reguliere en het alternatieve uitgeefcircuit. Tegelijkertijd fungeren chapbooks als smeermiddel tussen die beide polen.

Het themanummer bevat verder bijdragen over internetnettijdschriften, podiumpoëzie, schrijfopleidingen en festivalcultuur. Bovendien staan er interviews in met jonge dichters, alsmede gedichten van talentvolle auteurs die aan de poorten van de poëzie staan te kloppen. Het nummer is hier te bestellen.

Advertisements

Sprekend kritiek

Op 14 juni aanstaande, om 16.30 precies, verdedig ik in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen mijn proefschrift Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Vanzelfsprekend zijn belangstellenden welkom bij deze openbare verdediging.

Op diezelfde dag verschijnt de handelseditie van mijn proefschrift bij Uitgeverij Verloren, onder het imprint Literatoren. Het omslagontwerp van de handelseditie is van Siebe Bluijs. Voor meer informatie en bestellingen, zie hier.

Recente recensies

recensies

De afgelopen weken verschenen er verschillende poëzierecensies van mijn hand. Een klein overzicht:

  • In de jongste Poëziekrant bespreek ik Peter van Liers bundel Laaglandse remedies en Lies van Gasses graphic poem-versie van Hugues C. Pernaths Exodus.
  • Op De Reactor ga ik in op Te voet is het heelal drie dagen ver, de nieuwste (en wat mij betreft nogal teleurstellende) bundel van K. Michel.
  • In de Standaard der Letteren recenseerde ik Ilja Leonard Pfeijffers bloemlezing uit de moderne poëzie, De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.

Onpersoonlijke emoties van Jan Lauwereyns

nouvelle

In de nieuwe DWB schrijf ik uitvoerig over Nouvelle van Jan Lauwereyns – een uitgave die noch poëziebundel, noch novelle is (maar dus: een nouvelle). Deze bijzonder interessante literaire tekst confronteer ik met wat de Amerikaanse literatuurwetenschapper Rachel Greenwald Smith de affectieve hypothese noemt: de gedachte dat literatuur een voertuig is van ‘the emotional specificity of personal experience’. Greenwald Smith betoogt dat die affectieve hypothese het literaire domein in verband brengt met de politieke ideologie van het neoliberalisme. Een op neoliberale leest geschoeide samenleving verlangt immers van individuen dat zij hun ‘emotionele portfolio’ beheren: emoties, gevoelens en ervaringen moeten worden gecontroleerd of zelfs gemanaged; voor authentieke of afwijkende emoties is weinig tot geen plaats. Behalve bijvoorbeeld in de literatuur van Lauwereyns, misschien? Het verslag van mijn verkenning lees je hier.

Boekpublicatie: ‘Dichters van het nieuwe millennium’

omslag dvhnm

Bij uitgeverij Vantilt verschijnt vandaag het boek Dichters van het nieuwe millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw, waarover ik de redactie voerde met Sarah Posman (Universiteit Gent) en Kila van der Starre (Universiteit Utrecht). Naast een uitvoerige inleiding, waarin we een schets geven van het contemporaine poëzieveld in Nederland en Vlaanderen, bevat het boek 24 essays die elk ingaan op het oeuvre van een dichter die in of na 2000 debuteerde. Zelf schreef ik over de poëzie van Mischa Andriessen, die ik als ‘fundamenteel open’ karakteriseer.

Dichters van het nieuwe millennium is via de boekhandel of de website van Vantilt te bestellen. Op die website staat tevens een inkijkexemplaar waarin de inhoudsopgave en inleiding te lezen zijn. Rond het boek wordt in het najaar een literaire tournee georganiseerd, waarbij we het Amsterdamse Perdu, het Brusselse deBuren en het Nijmeegse Poëziecentrum aandoen. Meer informatie daarover volgt spoedig!

Woekert het?

Stadium IV voorkant

In het recentste nummer van DW|B, met daarin ook een prachtige focus over tekstdragers, schrijven Emy Koopman en ik over de roman Stadium IV van Sander Kollaard. Kun je genuanceerd én literair schrijven over kanker en zo ja, is Kollaard daarin geslaagd? Lees het begin van onze briefwisseling hier en bestel vooral ook het nummer!