Recensie Mieke van Zonneveld

In de nieuwe Poëziekrant (jaargang 41, nr. 3) schrijf ik over de debuutbundel van Mieke van Zonneveld, Leger (De Bezige Bij, 2017). De opening van de recensie:

Begin dit jaar vertelde Mieke van Zonneveld in het Nederlandse televisieprogramma VPRO Boeken over haar debuutbundel Leger. Ik vond het item enigszins ongemakkelijk, omdat interviewer Jeroen van Kan nogal de nadruk legde op de periode waarin de dichter leed aan acute leukemie. In Leger speelt die ziektegeschiedenis weliswaar een belangrijke rol, maar het zou jammer zijn Van Zonnevelds werk daartoe te reduceren.

Verder lezen? Koop (en dus: steun) Poëziekrant!

Advertisements

Van de Voorde in ‘Standaard der Letteren’

In de Standaard der Letteren schreef ik op 12 mei 2017 over de nieuwe bundel van Tom Van de Voorde, Zwembad de verbeelding. De bundel roept wat mij betreft vragen op over de verhouding tussen esthetiek en ideologie in poëzie, maar ook over een kwestie die nogal wat 21e-eeuwse dichters bezighoudt en waarop ik nog eens uitvoeriger hoop terug te komen: hoe geëngageerd te zijn in een genre dat zo weinig lezers bereikt?

Standaard-abonnees kunnen de recensie hier lezen.

Essay in Kunsttijdschrift Vlaanderen

Vorige week verscheen het nieuwe nummer van Kunsttijdschrift Vlaanderen, onder de titel ‘De woorden en de wegen. Hedendaagse Nederlandstalige poëzie’. De redactie van dit themanummer was in handen van Xavier Roelens en Laurens Ham. Zij vroegen me een essay bij te dragen over de status van de uitgeverij in het hedendaagse poëzieveld in Nederland en Vlaanderen. Ik zoomde daartoe in op de plaats die chapbooks in dit veld bekleden. Een analyse van die positie laat zien dat er nog altijd een grote afstand bestaat tussen het reguliere en het alternatieve uitgeefcircuit. Tegelijkertijd fungeren chapbooks als smeermiddel tussen die beide polen.

Het themanummer bevat verder bijdragen over internetnettijdschriften, podiumpoëzie, schrijfopleidingen en festivalcultuur. Bovendien staan er interviews in met jonge dichters, alsmede gedichten van talentvolle auteurs die aan de poorten van de poëzie staan te kloppen. Het nummer is hier te bestellen.

Sprekend kritiek

Op 14 juni aanstaande, om 16.30 precies, verdedig ik in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen mijn proefschrift Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Vanzelfsprekend zijn belangstellenden welkom bij deze openbare verdediging.

Op diezelfde dag verschijnt de handelseditie van mijn proefschrift bij Uitgeverij Verloren, onder het imprint Literatoren. Het omslagontwerp van de handelseditie is van Siebe Bluijs. Voor meer informatie en bestellingen, zie hier.

Recente recensies

recensies

De afgelopen weken verschenen er verschillende poëzierecensies van mijn hand. Een klein overzicht:

  • In de jongste Poëziekrant bespreek ik Peter van Liers bundel Laaglandse remedies en Lies van Gasses graphic poem-versie van Hugues C. Pernaths Exodus.
  • Op De Reactor ga ik in op Te voet is het heelal drie dagen ver, de nieuwste (en wat mij betreft nogal teleurstellende) bundel van K. Michel.
  • In de Standaard der Letteren recenseerde ik Ilja Leonard Pfeijffers bloemlezing uit de moderne poëzie, De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.

Onpersoonlijke emoties van Jan Lauwereyns

nouvelle

In de nieuwe DWB schrijf ik uitvoerig over Nouvelle van Jan Lauwereyns – een uitgave die noch poëziebundel, noch novelle is (maar dus: een nouvelle). Deze bijzonder interessante literaire tekst confronteer ik met wat de Amerikaanse literatuurwetenschapper Rachel Greenwald Smith de affectieve hypothese noemt: de gedachte dat literatuur een voertuig is van ‘the emotional specificity of personal experience’. Greenwald Smith betoogt dat die affectieve hypothese het literaire domein in verband brengt met de politieke ideologie van het neoliberalisme. Een op neoliberale leest geschoeide samenleving verlangt immers van individuen dat zij hun ‘emotionele portfolio’ beheren: emoties, gevoelens en ervaringen moeten worden gecontroleerd of zelfs gemanaged; voor authentieke of afwijkende emoties is weinig tot geen plaats. Behalve bijvoorbeeld in de literatuur van Lauwereyns, misschien? Het verslag van mijn verkenning lees je hier.