Academisch

Een deel van de onderstaande publicaties is open access beschikbaar via mijn profiel op Academia of elders (klik op de titel).

Boeken

– (met Carl De Strycker) Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen/Gent: Vantilt/PoëzieCentrum, 2018.
– Sprekend kritiek. Literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017.
– (met Alex Rutten) Marginalia. Voor Mathijs Sanders. Utrecht: Pro-Book, 2017.
– (met Sarah Posman & Kila van der Starre) Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2016. (Zie hier voor een overzicht van de receptie van dit boek.)

Artikelen

– ‘Liefdes verklaringen (1990)’. In C. De Strycker & Y. T’Sjoen, Nolens handboek. Gent: Poëziecentrum, 2018, 69-75.
– (met Alex Rutten) ‘Variaties en contradicties:
De radiopraktijk van dr. P.H. Ritter jr.’ Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 134, 1, 1-22.
– ‘Grenzen overschrijden, ophouden te bestaan: over Moedervlekken van Arnon Grunberg’. In J. Muijres & M. Winkler (red.), Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2018, 175-191.
– ‘Gedomesticeerde zoogdieren. Vroege literatuurprogramma’s op de Nederlandse televisie’. In J. Dera & A. Fortuin (red.), Jan Campert-Stichting Jaarboek 2017. Den Haag: Jan Campert-Stichting, 2018, 73-86.
– ‘Vrijheid van inkt. Logos van Rozalie Hirs’. In J. Dera & C. De Strycker (red.), Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen/Gent: Vantilt/PoëzieCentrum, 2018, 37-45.
– (met Carl De Strycker) ‘Dichters in de bundel’. In J. Dera & C. De Strycker (red.), Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen/Gent: Vantilt/PoëzieCentrum, 2018, 9-14.
– ‘The Broadcaster’s Catacombs: Looking for Literature in a Dutch Listings Magazine (De radiogids, 1929-1941)’. Journal of European Periodical Studies 2, 2017, 2, 77-93. (peer-reviewed)
– ‘Wie staart wie aan?’ [Over Willem Elsschots gedicht ‘Tot den Arme’] In: Koen Rymenants & Carl De Strycker (red.), Willem Elsschot: Dichter. Kalmthout: Polis, 2017, 112-120.
– ‘Met en zonder roze bril. Gedachten over Wilma’. In: Jeroen Dera & Alex Rutten (red.), Marginalia. Voor Mathijs Sanders. Utrecht: Pro-Book, 2017, 30-39.
– ‘Van gift naar goud. Overwegingen over de plaats van chapbooks in het poëzieveld’. Kunsttijdschrift Vlaanderen 2017, 363, 28-31.
– ‘Het gedicht maakt het verhaal. De open poëzie van Mischa Andriessen’. In: Jeroen Dera, Sarah Posman & Kila van der Starre (red.), Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2016, 167-176.
– (met Sarah Posman & Kila van der Starre) ‘Stift met ons: ter inleiding’. In: Jeroen Dera, Sarah Posman & Kila van der Starre (red.), Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2016, 7-17.
– ‘Elitist Echelons. The Institutional Identity of Online Book Reviewing in the Netherlands’. The International Journal of the Book 14, 2016, 3, 27-32. (peer-reviewed)
– ”En dat vindt u vrouwelijk?’ Posture versus imago in een televisie-interview met Jacques Hamelink’. Nederlandse letterkunde 20, 2015, 3, 253-270. (peer-reviewed)
– ”Literair kijkschrift’: Boeken op de televisie, 1964-1966′. De Boekenwereld 31, 2015, 3, 81-84.
– ‘Oordelen voor de goede hoorder. Radiokritiek versus dagbladkritiek tijdens het interbellum’. Tijdschrift voor Mediageschiedenis 18, 2015, 1, 29-52. (peer-reviewed)
– ‘Een bezetene naar waarheid en onpartijdigheid. De radiotoespraak van A.M. de Jong over Bordewijks Bint‘. Spiegel der Letteren 57, 2015, 1, 61-82. (peer-reviewed)
 ‘De donkere kamer van de herinnering. Grip van Stephan Enter: een anti-Nooit meer slapen?’. In: Jos Muijres & Esther op de Beek (red.), Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2014, 57-74.

 ‘The Scullery of the Broadcasting House: Female Writers and the Literary Features of the Dutch Broadcasting Organization KRO (1928-1940)’. The Communication Review 17, 2014, 3, 202-216. (peer-reviewed)
 ”Niets meer dan mijn waarlijk woord’: Aantekeningen over de analyse van performancepoëzie’. Vooys: tijdschrift voor letteren 32, 2014, 2, 6-16. 
 ‘De smalle echelons van de online literatuurkritiek: de beeldvorming rond De Reactor‘. In: Matthieu Sergier & Stéphanie Vanasten (red.), Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo. Bruxelles: Université Saint-Louis, 2014, 169-178.
 ‘The Cone and the Funnel. Adaptation (Criticism) and Gerard Reve’s De avonden‘. Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies 38, 2014, 1, 59-78. (peer-reviewed)
 ‘Een plaats in de bijkeuken? Ellen Russe en het vrouwenuurtje van de KRO, 1929-1940’. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXVII (2013), 133-154. (peer-reviewed)
 ‘Institutional Identity: the Case of Jeroen Mettes’s Dutch Poetry Weblog (2005-2006)’. In: K. Földváry (red.), International Research Universities Network and Catholic Universities Partnership Graduate Students’ Conference Conference Proceedings. Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University, 2013, 50-54.

 ‘Het uitspansel zijn ongehoorde tekens: Roggemans De zonnevlecht als intermediaal project’. In: H. Demeyer, C. de Strycker & S. Vitse (red.), De ruimte van Roggeman. SEL-reeks 6. Gent: Academia Press, 2013, 87-103. (peer-reviewed)
 ‘Stichtelijke steekspelen. Literaire programma’s op de vooroorlogse NCRV-radio (1925-1940)’. Nederlandse letterkunde 18, 2013, 2, 101-121. (peer-reviewed)
 ‘In de catacomben van de omroep. Aandacht voor literatuur in De radiogids (VARA, 1929-1941)’. TS – Tijdschrift voor tijdschriftstudies (2013), 33, 19-36. (peer-reviewed)
 ”k Heb nog lang geen vijanden genoeg! A.M. de Jong als radiocriticus bij de VARA’. Zacht Lawijd 12, 2013, 2, 26-49.
 ‘De potscherf in het woestijnzand. Hans Faverey: beeld en beeldvorming’. Spiegel der Letteren 54, 2012, 4, 459-489. (peer-reviewed)
– ‘Eva Cox’. In: A. Zuiderent, H. Brems, T. van Deel (red.), Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff, 124e aanvulling februari 2012, 1-11, A1, B1.
– ‘Naar de geest of naar de letter? Warren en Molegraaf als hervertalers van Kaváfis’. De Parelduiker 15, 2010, 4, 49-63.
– ‘Wachtend op nieuwe barbaren. De introductie van K.P. Kaváfis in Nederland’. Filter, tijdschrift over vertalen 17, 2010, 2, 28-36.
– ‘Schermen met schrijverschap. Over de relatie tussen internet en het papieren circuit aan het einde van het eerste decennium’. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 4, 6-14.
 ”Aan een boom zo vol geladen met Gard Siviki, mist men die ene mispel niet’: Gard Sivik versus Podium, 1960-1963′. TS: tijdschrift voor tijdschriftstudies 2009, 25, 4-19.
 ‘De lachspiegels van Transvaal: Braakensieks prenten over de Boerenoorlog in De Amsterdammer‘. Frame, tijdschrift voor literatuurwetenschap 22, 2009, 1, 100-113.
– ‘”Breekt mijn huid”: over metaforiek in de debuutbundel van Hans Faverey’. Vooys, tijdschrift voor letteren 26, 2008, 1, 40-50.

Boekbesprekingen

– ‘Liefde bij wijze van spreken?’. [Bespreking van het boek Hans Faverey en de liefde van Jan Oegema] Spiegel der Letteren 58, 2016, 1, 148-153.
[Bespreking van het boek Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, online Platform Boekbeoordelingen.
– ‘Afzetpunt zonder selectiecriteria’. [Bespreking van het boek Behoud de Begeerte: Een literaire geschiedenis 1984-2014 van Matthijs de Ritter] Spiegel der Letteren 57, 2015, 2, 233-236.
– [Bespreking van het boek Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart van Johan Goud (red.)]. Nederlandse letterkunde 20, 2015, 1, 89-91.

 Book Review of Neue Sachlichkeit and Avant-Garde by Ralf Grüttemeier,   Klaus Beekman & Ben Rebel. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, online Platform Boekbeoordelingen.
 ‘Antieke, maar ook holle retoriek’. [Bespreking van het boek Zwarte Zon: Code van de hermetische poëzie van Paul Claes]. Spiegel der letteren 56, 2014, 2, 238-241.
 [Bespreking van het boek Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren onder redactie van Suzanne Fagel, Eep Francken en Rick Honings]. Online recensierubriek bij Nederlandse letterkunde 18, 2013, 3, 6-8.
 ‘Betekenisfrustratie of lezersfrustratie?’. [Bespreking van het boek In zijn eigen leemte afgerond: De weg naar Egypte van Gertrude Starink van Piet Keijsers]. Spiegel der Letteren 55 (2013), 4, 553-555.
  ‘Het gedicht als huis: een nieuw venster op de poëzie?’ [Bespreking van het boek Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie van Irene Barbara Kalla]. Internationale neerlandistiek 51, 2013, 3, 302-305.
 ‘In de geest van Kusters’. Spiegel der Letteren 55 (2013), 2, 223-225.
 ‘Een dubbelzinnige knik’ [Bespreking van het boek Kentering wending knik: dynamiek in modern dichterschap van Johan Sonnenschein]. Liter 68, 2012, 81-83.
 ‘Tussen tekst en peritekst [Bespreking van het boek Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie van Yves T’Sjoen]. Spiegel der letteren 54, 2012, 3, 394-397.
 ‘De mens en de wetenschapper’ [Bespreking van het boek Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 van Jaap Goedegebuure]. Vooys, tijdschrift voor letteren 29, 2011, 1-2, 131-134.
 ‘Kristeva als aartsengel’ [Bespreking van het boek Vechten met de engel van Ben Van Humbeeck, Valérie Rousseau en Cin Windey]. Vooys, tijdschrift voor letteren 28, 2010, 2, 138-140.
 ‘Verschuivende vensters’ [Bespreking van het boek Van spiegels en vensters: De literaire canon in Nederland onder redactie van Lizet Duyvendak en Saskia Pieterse]. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 3, 80-82.
 ‘Nederland en Vlaanderen in polyperspectief’ [Bespreking van het boek Eén of twee Nederlandse literaturen? onder redactie van Ralf Grüttemeier en Jan Oosterholt]. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 2, 86-88.
 ‘Theologie en twist’ [Bespreking van het boek Een andere Lucebert van Theo Salemink]. Vooys, tijdschrift voor letteren 26, 2008, 4, 52-55.
 ‘De mythe voorbij’ [Bespreking van het boek Misbaar: hoe literatuur literatuur wordt  van Jos Joosten]. Vooys, tijdschrift voor letteren 26, 3, 82-85.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s