Sprekend kritiek

In mijn boek Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie breng ik de vroege jaren van literatuurprogramma’s op de Nederlandse radio en televisie in kaart. Bij het boek horen drie digitale bijlages. Bijlage 1 geeft een overzicht van de boekenhalfuurtjes die in de periode 1928-1940 werden uitgezonden door de Nederlandse omroepen AVRO, KRO, NCRV en VARA. Bijlage 2 beslaat de literair-kritische bijdragen van Ellen Russe aan de zogenaamde ‘vrouwenuurtjes’ van de KRO in de periode 1929-1940. In bijlage 3 zijn alle literatuurprogramma’s op de Nederlandse televisie tussen 1951 en 1975 gedocumenteerd.

Klik hier voor de bijlages:

bijlage 1 – radioprogramma
bijlage 2 – besprekingen ellen russe
bijlage 3 – literatuurprogrammas op televisie

Mist u een programma op de lijst? Neem dan gerust contact met me op.


Aandacht voor Sprekend kritiek

In de VPRO Gids van 10 t/m 16 juni 2017 interviewt Hugo Hoes mij over het project:

Op 1 juli werd Sprekend kritiek positief gesignaleerd in de Volkskrant:

Marc van Oostendorp schreef een bespreking van het boek op Neerlandistiek.

Op Tzum mengt Coen Peppelenbos zich in een discussie over de literatuurwetenschap, waarbij Sprekend kritiek als positieve illustratie van zijn standpunt dient. Deze tekst verscheen ook in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

In Boekman schreef Bjorn Schrijen een uitgebreide recensie over het boek, met in de concluderende alinea de volgende wens: “Het is (…) te hopen dat de uitstekende geschiedschrijving die in Sprekend kritiek begonnen is met de eerste boekenrubrieken op de radio in 1928, ooit wordt doorgetrokken naar VPRO Boeken of De Wereld Draait Door anno 2017.”

Sander Bax besprak Sprekend kritiek in het Journal of Dutch Literature. Hij noemt het boek onder meer “a much-needed exploration that should stimulate us to do further research.”

Volgens Sjoerd-Jeroen Moenandar, die het boek recenseerde voor TNTL, heeft de studie twee grote krachten: “Ten eerste verricht Dera hier absoluut pionierswerk. De auteur herhaalt het terecht meerdere keren tijdens zijn studie: nog nooit eerder is er zo uitgebreid en zo grondig onderzoek gedaan naar literatuurkritiek op radio en televisie. Dera ontsluit dan ook een grote rijkdom aan archiefmateriaal. Ten tweede, en daarmee samenhangend, maakt Dera de gelukkige keuze om zich niet te concentreren op enkele case studies, maar in plaats daarvan deze periodes in de volle breedte te beschrijven. Zo ontstaat een compleet overzicht, waarbij Dera vooral bij televisie schakelt tussen de grote lijnen van de ontwikkeling van de literatuurkritiek in deze media en een aantal zeer scherpe close readings van specifieke uitzendingen. Hij doet dat in uiterst leesbaar proza.”

In Vooys schrijft Cyriel De Beun: “Belangrijk om vast
te houden is tot slot de methodologische les die uit dit werk getrokken kan worden: te
lang heeft de literatuurwetenschap zich op een gefingeerde, historisch gegroeide canon
van geschreven proza, poëzie, drama en in mindere mate essayistiek gefocust,
daarbij (schijnbaar) efemere genres als voordrachten en gesproken interviews buiten
beschouwing latend. Zowel vanuit literatuur- en mediahistorisch als cultuurwetenschappelijk perspectief vult Sprekend kritiek een hiaat in het onderzoek.” Klik hier om de volledige recensie te lezen.

Wilbert van Walstijn wijdde in de Vestdijkkroniek een bespreking aan het boek, met – vanzelfsprekend – speciale aandacht voor de rol die Simon Vestdijk in de literaire mediageschiedenis. Hij concludeert onder andere: “De grote waarde van het onderzoek ligt in de
ontsluiting van de rijkdom en de complexiteit van de literatuurkritiek op radio en televisie. Dera is erin geslaagd dit ondergeschoven kindje van de literaire kritiek recht te doen.” De volledige recensie is hier te lezen.

In Nederlandse letterkunde schreef Gillis Dorleijn: “Het is in alle opzichten een voorbeeldig boek: goed geschreven, maar niet te populair, heldere onderzoeksopzet, doortastende uitwerking, prikkelende conclusies. Kortom, een standaardwerk.”

Op Karakters.nu gebruikt Lotte Krakers onder meer Sprekend kritiek als uitgangspunt voor een uitgebreid essay over de geschiedenis van literaire televisie in Nederland.

Op 24 november 2017 was er aandacht voor het boek tijdens het symposium ‘Literatuur op TV’ van de Jan Campert-stichting.