Publicaties

Een deel van de onderstaande publicaties is open access beschikbaar via mijn profiel op Academia of elders (klik op de titel).

Boeken

 1. Poëzie als alternatief. Amsterdam: De Wereldbibliotheek, 2021 [te verschijnen].
 2. (met Carl De Strycker) Gedichten van het nieuwe millennium. Gent: Poëziecentrum, 2021.
 3. (met Helleke van den Braber, Jos Joosten en Maarten Steenmeijer) Branding Books Across the Ages: Strategies and Key Concepts in Literary Branding. Amsterdam: AUP, 2021.
 4. (met Charlotte Van den Broeck) Woorden temmen: van kop tot teen met Charlotte Van den Broeck en Jeroen Dera. Genève: Grange Fontaine, 2020.
 5. De Praktijk van de Leeslijst: Een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo. Amsterdam: Stichting Lezen, 2019.
 6. (met Carl De Strycker) Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen/Gent: Vantilt/PoëzieCentrum, 2018.
 7. Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017.
 8. (met Alex Rutten) Marginalia: Voor Mathijs Sanders. Utrecht: PRO-Book, 2017.
 9. (met Sarah Posman en Kila van der Starre) Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2016.

Academische tijdschriftartikelen refereed

 1. ‘The Cultural Diversity of Text Selection in Dutch Literary Education: An Analysis of Reading Tips, Teaching Packs, and Student Choices’. Language and Education (under review).
 2. (met Siebe Bluijs en David Peeters) ‘Waarom digitale literatuur in het literatuuronderwijs thuishoort’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 137, 2021, 2. (te verschijnen)
 3. ‘Evaluating Poetry on Covid-19: Attitudes of Poetry Readers Toward Corona Poems’. Journal of Poetry Therapy 34, 2021, 2, doi: 10.1080/08893675.2021.1899630.
 4. (met Xin Gao, Annabel Nijhoff en Roel M. Willems) ‘Is Less Readable Liked Better? The Case of Font Readability in Poetry Appreciation’. PLOS One (2019), 12: e0225757.
 5. ‘Gedichten als smokkelwaar. Poëzie in (en buiten) het curriculum Nederlands in het voortgezet onderwijs’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 135, 2019, 147-158.
 6. ‘Annemarie Estor’. Kritisch Literatuur Lexicon van de 21e eeuw, 2018, 137, 1-17.
 7. ‘De lezende leraar. Literatuuronderwijs in Nederland(s) als onderzoeksobject’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 134, 2018, 2, 146-170.
 8. (met Lotte Jensen en Jos Joosten) ‘Woord vooraf’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 134, 2018, 2, 87-88.
 9. (met Alex Rutten) ‘Variaties en contradicties. De radiopraktijk van Dr. P.H. Ritter jr.’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 134, 2018, 1, 1-22.
 10. ‘The Broadcaster’s Catacombs. Looking for Literature in a Dutch Listings Magazine (De radiogids, 1929-1940)’. Journal of European Periodical Studies 2, 2017, 2, 77-93.
 11. ‘Elitist Echelons. The Institutional Identity of Online Book Reviewing’.The International Journal of the Book 14, 2016, 3, 27-32.
 12. ‘‘En dat vindt u vrouwelijk?’ Posture versus imago in een televisie-interview met Jacques Hamelink’. Nederlandse letterkunde 20, 2015, 3, 253-270.
 13. ‘Oordelen voor de goede hoorder. Radiokritiek versus dagbladkritiek in Nederland in het interbellum’. Tijdschrift voor Mediageschiedenis 17, 2015, 1, 29-52.
 14. ‘Een bezetene naar waarheid en onpartijdigheid. De radiotoespraak van A.M. de Jong over Bordewijks Bint’. Spiegel der letteren 57, 2015, 1, 61-82.
 15. ‘The Scullery of the Broadcasting House: Female Writers and the Literary Features of the Dutch Broadcasting Organization KRO (1928-1940)’.The Communication Review 17, 2014, 3, 202-216.
 16. ‘The Cone and the Funnel. Adaptation (Criticism) and Gerard Reve’s De avonden’. Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies 38, 2014, 1, 59-78.
 17. ‘Een plaats in de bijkeuken? Ellen Russe en het vrouwenuurtje van de KRO, 1929-1940′. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en GeschiedenisLXVII, 2013, 133-154.
 18. ‘Stichtelijke steekspelen: literaire programma’s op de vooroorlogse NCRV-radio’. Nederlandse letterkunde 18, 2013, 2, 101-121.
 19. ‘In de catacomben van de omroep. Aandacht voor literatuur in VARA’s De radiogids (1929-1941)’. TS – Tijdschrift voor tijdschriftstudies, 2013, 33, 19-36.
 20. ‘De potscherf in het woestijnzand. Hans Faverey: beeld en beeldvorming’. Spiegel der letteren 54, 2012, 4, 459-489.
 21. “Aan een boom zo vol geladen met Gard Siviki, mist men die ene mispel niet’: Gard Sivik versus Podium, 1960-1963′. TS – Tijdschrift voor tijdschriftstudies 2009, 25, 4-19.

Academische tijdschriftartikelen non-refereed

 1. Het Gouden Ei in het literatuuronderwijs: van docentopvattingen naar nieuwe perspectieven op een schoolklassieker’. Vooys: tijdschrift voor letteren 39, 2021, 2. (te verschijnen)
 2. (met Nils Lommerde) ‘Persoonlijke voorkeuren, canonieke werken en leesadviezen: literatuur volgens leraren Nederlands in opleiding’. Levende Talen Tijdschrift 21, 2020, 1, 3-13.
 3. (met Kila van der Starre) ‘Instagrampoëzie in de klas’. Levende Talen Magazine 107, 2019, 6, 4-9.
 4. ‘‘Hoe ze maar bleven emmeren tot ik kon lopen: Productief omgaan met interpretatieverschillen in het poëzieonderwijs’. Levende Talen Magazine 106, 2018, 6, 5-8.
 5. ‘Van gift naar goud. Overwegingen over de plaats van chapbooks in het poëzieveld’. Kunsttijdschrift Vlaanderen, 2017, 363, 28-31.
 6. ‘‘Literair kijkschrift’: boeken op de televisie, 1964-1966’.De Boekenwereld: tijdschrift voor boek en prent 31, 2015, 3, 81-84.
 7. ‘‘Niets meer dan mijn waarlijk woord’: Aantekeningen over de analyse van performancepoëzie’.Vooys: tijdschrift voor letteren32, 2014, 2, 6-16.
 8. ‘’k Heb nog lang geen vijanden genoeg! A.M. de Jong als radiocriticus bij de VARA’. Zacht Lawijd 12, 2013, 2, 26-49.
 9. ‘Naar de geest of naar de letter? Warren en Molegraaf als hervertalers van Kaváfis’. De Parelduiker 15, 2010, 4, 49-63.
 10. ‘Wachtend op nieuwe barbaren. De introductie van K.P. Kaváfis in Nederland’. Filter, tijdschrift over vertalen 17, 2010, 2, 28-36.
 11. ‘Schermen met schrijverschap. Over de relatie tussen internet en het papieren circuit aan het einde van het eerste decennium’. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 4, 6-14.
 12. ‘De lachspiegels van Transvaal: Braakensieks prenten over de Boerenoorlog in De Amsterdammer‘. Frame, tijdschrift voor literatuurwetenschap 22, 2009, 1, 100-113.
 13. ‘“Breekt mijn huid”: over metaforiek in de debuutbundel van Hans Faverey’. Vooys, tijdschrift voor letteren 26, 2008, 1, 40-50.

Bijdragen aan academische boekuitgaven refereed

 1. ‘De geschiedenis van een inktvlek. Receptie en reputatievorming van Jeroen Mettes’. In: S. Bluijs & B. Ieven (red.), Vluchtlijnen van de poëzie: Jeroen Mettes. Gent: Academia Press, 2021. [under review]
 2. (met Helleke van den Braber, Jos Joosten & Maarten Steenmeijer) ‘Introduction’. In: idem, Branding Books Across the Ages: Strategies and Key Concepts in Literary Branding. Amsterdam: AUP, 2021, 9-29.
 3. ‘Of Dust and Dollars: Branding Poetry in the 21st Century: the Case of Ellen Deckwitz’. In: H. van den Braber, J. Dera, J. Joosten & M. Steenmeijer (red.), Branding Books Across the Ages: Strategies and Key Concepts in Literary Branding. Amsterdam: AUP, 2021, 257-272.
 4. (met Inge Arteel) ‘Hybrid Hydra-Heads. Friederike Mayröcker versus Lucienne Stassaert’. In: I. Arteel, L. Bernaerts & O. Couder (red.), Confrontations: Experimental Dutch and German Literature of the Long Sixties. Cambridge: Legenda, 2020, 93-127.
 5. ‘Het begrip ‘literatuur’ in het literatuuronderwijs’. In: G. Rijlaarsdam (ed.), Didactiek Nederlands. s.i.: Levende Talen, 2020: https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/03/het-begrip-literatuur-binnen-het-literatuuronderwijs/
 6. ‘Actueel-collectieve hoorspelen in het interbellum: de casus Martien Beversluis’. In: L. Bernaerts & S. Bluijs (red.), Luisterrijk der letteren: hoorspel en literatuur in Nederland en Vlaanderen. Gent: Academia Press, 2019, 91-109.
 7. ‘Het uitspansel zijn ongehoorde tekens: Roggemans De zonnevlecht als intermediaal project’. In: H. Demeyer, C. de Strycker & S. Vitse (red.), De ruimte van Roggeman. SEL-reeks 6. Gent: Academia Press, 2013, 87-103.

Bijdragen aan academische boekuitgaven non-refereed

 1. ‘De praktijk van de leeslijst naar de praktijk’. In A. Mottart & S. Vanhooren (red.), Proceedings of the 33ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Skribis, 2019, 195-199.
 2. Liefdes verklaringen (1990)’. In C. De Strycker & Y. T’Sjoen (red.), Nolens handboek. Gent: Poëziecentrum, 2018, 69-75.
 3. ‘Grenzen overschrijden, ophouden te bestaan: over Moedervlekken van Arnon Grunberg’. In J. Muijres & M. Winkler (red.), Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2018, 73-86.
 4. ‘Gedomesticeerde zoogdieren. Vroege literatuurprogramma’s op de Nederlandse televisie’. In J. Dera & A. Fortuin (red.), Jan Campert-Stichting Jaarboek 2017. Den Haag: Jan Campert-Stichting, 2018, 73-86.
 5. ‘Vrijheid van inkt. Logos van Rozalie Hirs’. In J. Dera & C. De Strycker (red.), Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen/Gent: Vantilt/PoëzieCentrum, 2018, 37-45.
 6. (met Carl De Strycker) ‘Dichters in de bundel’. In J. Dera & C. De Strycker (red.), Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Nijmegen/Gent: Vantilt/PoëzieCentrum, 2018, 9-14.
 7. ‘Wie staart wie aan?’ [Over Willem Elsschots gedicht ‘Tot den arme’] In K. Rymenants & C. De Strycker (red.), Willem Elsschot: dichter. Antwerpen: Polis, 2017, 112-120.
 8. ‘Met en zonder roze bril. Gedachten over Wilma’. In J. Dera & A. Rutten (red.), Voor Mathijs Sanders. Utrecht: Pro-Book, 2017, 30-39.
 9. ‘Het gedicht maakt het verhaal. De open poëzie van Mischa Andriessen’. In J.Dera, S. Posman & K. van der Starre (red.), Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de eenentwintigste eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2016, 167-176.
 10. (met Sarah Posman & Kila van der Starre) ‘Stift met ons: ter inleiding’. In J. Dera, S. Posman & K. van der Starre (red.), Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de eenentwintigste eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2016, 7-17.
 11. De lemmata ‘Ina Boudier Bakker’ (264-265), ‘Arthur van Schendel’ (268-269), ‘Simon Vestijk’ (276-277), ‘E. du Perron’ (278-279), ‘P.H. Ritter jr.’ (290-291), ‘Hendrik Marsman’ (292-293), ‘Gerrit Achterberg’ (326-327), ‘Fritzi ten Harmsen van der Beek’ (354-355), ‘Hans Faverey’ (368-369), ‘J. Bernlef’ (382-383), ‘Nachoem M. Wijnberg’ (400-401), ‘Charlotte Mutsaers’ (404-405), ‘Thomas Rosenboom’ (406-407) en ‘K. Michel’ (408-409). In N. Geerdink, J. Joosten & J. Oosterman (red.),De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2015.
 12. ‘De donkere kamer van de herinnering. Grip van Stephan Enter: een anti-Nooit meer slapen?’. In J. Muijres & E. Op de Beek (red.), Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2014, 57-74.
 13. ‘De smalle echelons van de online literatuurkritiek: de beeldvorming rondDe Reactor’. In M. Sergier & S. Vanasten (red.), Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo. Bruxelles: Université Saint-Louis, 2014, 169-178.
 14. ‘Institutional Identity: the Case of Jeroen Mettes’s Dutch Poetry Weblog (2005-2006)’. In K. Földváry (red.), International Research Universities Network and Catholic Universities Partnership Graduate Students’ Conference Conference Proceedings. Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University, 2013, 50-54.
 15. ‘Eva Cox’. In A. Zuiderent, H. Brems, T. van Deel (red.), Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff, 124e aanvulling februari 2012, 1-11, A1, B1.

Academische boekbesprekingen

 1. ‘Oliewinning in de slaapkamer: ecologische vraagstukken voor het literatuuronderwijs’ [Bespreking van het boek Literature, Pedagogy, and Climate Change van Roman Bartosch]. Vooys: tijdschrift voor letteren 38 (2020), 4, 65-68.
 2. ‘Persoonsvorming in het literatuuronderwijs’ [Bespreking van het boek The Story, the Self, the Other: Developing Insight into Human Nature in the Literature Classroom van Marloes Schrijvers]. Levende Talen Tijdschrift 21 (2020), 2, 35-39.
 3. ‘Wil de echte lezer nu opstaan?’. [Bespreking van het boek Echte leesboeken van Erica van Boven, Mathijs Sanders & Pieter Verstraeten] Spiegel der Letteren 61, 2019, 1, 79-82.
 4. ‘Beelden boetseren, maar met welk materiaal?’. [Bespreking van het boek Schrijverstypen van Erica van Boven en Pieter Verstraeten] Internationale neerlandistiek 56, 2018, 2, 157-161.
 5. ‘Liefde bij wijze van spreken?’. [Bespreking van het boek Hans Faverey en de liefde van Jan Oegema] Spiegel der Letteren 58, 2016, 1, 148-153.
 6. [Bespreking van het boek Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig van Lars Bernaerts e.a. (red.)]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), platform boekbeoordelingen, http://www.tntl.nl/boekbeoordelingen/?p=2036&lang=nl, 8-1-2016.
 7. ‘Afzetpunt zonder selectiecriteria’ [Bespreking van het boek Behoud de Begeerte. Een literaire geschiedenis 1984-2014 van Matthijs de Ridder]. Spiegel der letteren 57, 2015, 2, 233-236.
 8. [Bespreking van het boek Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart van Johan Goud (red.)]. Nederlandse letterkunde 20, 2015, 1, 89-91.
 9. [Bespreking van het boekNeue Sachlichkeit and Avant-Garde van Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, online Platform Boekbeoordelingen, http://www.tntl.nl/boekbeoordelingen/?p=1579, 22-7-2014.
 10. ‘Antieke, maar ook holle retoriek’. [Bespreking van het boek Zwarte Zon: Code van de hermetische poëzie van Paul Claes].Spiegel der letteren 56, 2014, 2, 238-241.
 11. [Bespreking van het boek Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren onder redactie van Suzanne Fagel, Eep Francken en Rick Honings]. Online recensierubriek bij Nederlandse letterkunde 18, 2013, 3, 6-8.
 12. ‘Het gedicht als huis: een nieuw venster op de poëzie?’ [Bespreking van het boek Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie van Irene Barbara Kalla]. Internationale neerlandistiek 51, 2013, 3, 302-305.
 13. ‘Betekenisfrustratie of lezersfrustratie?’. [Bespreking van het boek In zijn eigen leemte afgerond: De weg naar Egypte van Gertrude Starink van Piet Keijsers]. Spiegel der Letteren 55, 2013, 4, 553-555.
 14. ‘In de geest van Kusters’. Spiegel der Letteren 55, 2013, 2, 223-225.
 15. ‘Een dubbelzinnige knik’ [Bespreking van het boek Kentering wending knik: dynamiek in modern dichterschap van Johan Sonnenschein]. Liter 68, 2012, 81-83.
 16. ‘Tussen tekst en peritekst [Bespreking van het boek Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie van Yves T’Sjoen]. Spiegel der letteren 54, 2012, 3, 394-397.
 17. ‘De mens en de wetenschapper’ [Bespreking van het boek Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 van Jaap Goedegebuure]. Vooys, tijdschrift voor letteren 29, 2011, 1-2, 131-134.
 18. ‘Kristeva als aartsengel’ [Bespreking van het boek Vechten met de engel van Ben Van Humbeeck, Valérie Rousseau en Cin Windey]. Vooys, tijdschrift voor letteren 28, 2010, 2, 138-140.
 19. ‘Verschuivende vensters’ [Bespreking van het boek Van spiegels en vensters: De literaire canon in Nederland onder redactie van Lizet Duyvendak en Saskia Pieterse]. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 3, 80-82.
 20. ‘Nederland en Vlaanderen in polyperspectief’ [Bespreking van het boek Eén of twee Nederlandse literaturen? onder redactie van Ralf Grüttemeier en Jan Oosterholt]. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 2, 86-88.
 21. ‘Theologie en twist’ [Bespreking van het boek Een andere Lucebert van Theo Salemink]. Vooys, tijdschrift voor letteren 26, 2008, 4, 52-55.
 22. ‘De mythe voorbij’ [Bespreking van het boek Misbaar: hoe literatuur literatuur wordt  van Jos Joosten]. Vooys, tijdschrift voor letteren 26, 3, 82-85.

Bijdragen aan niet-academische tijdschriften

 1. ‘De helaasheid der leeslijsten: over diversiteit in het literatuuronderwijs’. De lage landen 64, 2021, 1, 115-121.
 2. ‘2017: Hannah van Binsbergen is de winnares van de VSB Poëzieprijs’. Dietsche Warande & Belfort 164, 2019, 3, 93-100.
 3. ‘Geven en nemen. Nieuwe poëzie van Nachoem M. Wijnberg’. Poëziekrant 43, 2019, 1, 10-11.
 4. ‘Een niemandsland waar iedereen alles al heeft gezien en gedaan: Noem het liefde van Daan Heerma van Voss’. Ons erfdeel 61, 2018, 3, 136-137.
 5. ‘Sereniteit met een scherp randje’ [bespreking van Kozijnen van krijt van Hanneke van Eijken]. Poëziekrant 42, 2018, 4, 12-13.
 6. ‘Zie parallellen’ [bespreking van Verre uittrap van F. van Dixhoorn]. Poëziekrant 42, 2018, 2, 62-63.
 7. ‘Vintage: ter inleiding’. Dietsche Warande & Belfort 163, 2018, 1, 5-6.
 8. (Met Carl De Strycker) ‘‘Ik vind dat het gedicht zelf een beeld moet zijn’: Een gesprek met Constantijn Huygens-prijswinnaar Hans Tentije’. Poëziekrant 42, 2018, 1, 56-61.
 9. ‘Een spiegel waarin we ons gemoed willen herkennen? Ivanov en Fuzzie van Hanna Bervoets’. Ons erfdeel 60, 2017, 4, 164-166.
 10. ‘De sluimermoordenaar die je overmeestert’ [bespreking van Een kogelvrije zomer van Martijn den Ouden]. Poëziekrant 41, 2017, 5, 78-79.
 11. ‘Het oog wil ook wat. Nieuwe poëzie van Micha Hamel’. Poëziekrant 41, 2017, 5, 44-45.
 12. ‘Onuitroeibare bakvissen. De waren van Daniël Rovers’. Ons erfdeel 60, 2017, 3, 120-121.
 13. (Met Roel Smeets) ‘Grunbergs punt. Overwegingen bij Moedervlekken’. Dietsche Warande & Belfort, online kritieken, juni 2017.
 14. ‘De afwezigheid van het onvoldragen gedicht. Nieuwe poëzie van Ester Naomi Perquin’. Dietsche Warande & Belfort, online kritieken, juni 2017.
 15. ‘Onuitwisbaar op de wand’ [bespreking van de bundel Leger van Mieke van Zonneveld]. Poëziekrant 41, 2017, 3, 47.
 16. ‘Arrangementen. Over het Koor van Peter Verhelst’. Dietsche Warande & Belfort, online kritieken, juni 2017.
 17. ‘Opnieuw met jou en mij herschapen: Pernaths Exodus als graphic poem’. Poëziekrant 41, 2017, 1, 93-94.
 18. ‘Gedichten als waarnemingsproject’. Poëziekrant 41, 2017, 1, 14-15.
 19. ‘Het verlangen naar ontroostbaarheid. Onpersoonlijke emoties van Jan Lauwereyns’. Dietsche Warande & Belfort 161, 2016, 4, 101-106.
 20. ‘Ochtendgloren uit zoveel duisternis. Over Hoe het komt van Hans Tentije’. Poëziekrant 40, 2016, 4, 8-10.
 21. Gouaches découpés. Over Nu is al te laat van Erik Spinoy’. Dietsche Warande & Belfort 161, 2016, 3, 102-109.
 22. ‘‘Deze woorden zijn dood tot jij verstaat’: het werk van Maarten Inghels’. Ons erfdeel 60, 2016, 2, 179-181.
 23. (Met Emy Koopman) ‘Woekert het? Over Stadium IV van Sander Kollaard en schrijven over kanker’. Dietsche Warande & Belfort 161, 2016, 2, 87-95.
 24. ‘Honger naar het vuil. Lezen achter de spijlen van Annemarie Estor’.Dietsche Warande & Belfort 161, 2016, 1, 127-132.
 25. ‘Het virus dat de wereld infiltreert. Over Vangst van Onno Kosters’. Poëziekrant 40, 2016, 1, 66-68.
 26. ‘Synchroon zwemmen en ander ongemak. Uit een jaar poëziekritiek in Nederlandse dagbladen’.Revisor 2015, 10, 37-47.
 27. ‘Naar de werkelijkheid. De Buddingh’-biografie van Wim Huijser’. Poëziekrant 39, 2015, 36-37.
 28. ‘Shells off the shore. Bij de poëzie van Jeroen van Rooij’. Dietsche Warande & Belfort 160, 2015, 110-115.
 29. ‘De maskers zullen vallen. Over De professor en de hyena van Wouter Godijn’. Poëziekrant 39, 2015, 4, 78-79.
 30. ‘Het is nu of de Gooise matras. Over Onze Nietzsche van Marc Kregting’. Poëziekrant 39, 2015, 2, 38-39.
 31. ‘Etage in het zand. Over Acedia van Erik Linder’. Poëziekrant 39, 2015, 1, 68-69.
 32. ‘Geschematiseerde sleur. Over Met terugwerkende kracht van Yannick Dangre’. Poëziekrant 38, 2014, 7-8, 92-93.
 33. ‘Reflectie op reflectie (op reflectie): overMens Dier Ding van Alfred Schaffer’. Ons erfdeel 58, 2014, 4, 177-179.
 34. ‘De illusie van een antenne. OverWij totale vlam van Peter Verhelst’. Dietsche Warande & Belfort 159, 2014, 4, 107-112.
 35. ‘Een boek vol b Over Een stem van paardenhaar van Lies van Gasse en Bas Kwakman’. Poëziekrant38, 2014, 5, 76-77.
 36. ‘‘Laten we dit gesprek van voor af aan beginnen’: naar aanleiding van proza en poëzie van Els Moors’. Ons erfdeel58, 2014, 3, 176-177.
 37. ‘Het water aan de lippen. OverDe eerste letter van Lieke Marsman’. Poëziekrant 38, 2014, 4, 72-73.
 38. ‘Onbezonnen golven. Over Stemmenvan Armando’. Poëziekrant 38, 2014, 3, 22-23.
 39. ‘Je eigen boot bouwen. “Liefde en aarde” van Tom van de Voorde’.Ons erfdeel 58, 2014, 2, 157-158.
 40. ‘De schoonheid van destructie (of de destructie van schoonheid). Over De beloofde dinsdag van Martijn den Ouden’. Dietsche Warande & Belfort159, 2014, 2, 106-110.
 41. ‘Een terugblik op wat komen gaat. OverRitmisch zonder string van Antoine de Kom’. Poëziekrant
  38, 2014, 2, 52-53.
 42. ‘Eerst wat lucht. Ons verlangen en de taal van Paul Bogaert’. Dietsche Warande & Belfort 159, 2014, 1, 120-124.
 43. ‘‘Zijn stem had het gedaan’: Annemarie Estors poëticale lokroep’. nY 2013, 20, 131-142.
 44. ‘Nolens gelezen: Beatrice Laura Diotima’. Poëziekrant 37, 2013, 8, 24-25.
 45. ‘Schrijfamnesie’. [Bespreking van het boek Vluchtautogedichten van Maarten van der Graaff]. Poëziekrant 37, 2013, 7, 56-57.
 46. ‘Het zout in de ogen. Over oever drinkt oever van B. Zwaal’. Poëziekrant 37, 2013, 7, 72-73.
 47. ‘Een kleed van orde. Korte verhalen van Sander Kollaard’. Ons erfdeel 57, 2013, 4, 158-159.
 48. ‘Ademende waarheden. Over Tempel van Mustafa Stitou’. Ons erfdeel 57, 2013, 4, 137-139.
 49. ‘Zeg me of hinkelend een werkelijkheid gaat. Rozalie Hirs’ Gestamelde werken: een horizontale lectuur’. Dietsche Warande & Belfort 158, 2013, 4, 664-669.
 50. ‘Het licht maakt de tafel ruim. Over Het tankstation op de route van Jan Baeke’. Poëziekrant 37, 2013, 5, 46-48.
 51. ‘Het steeltje los. Over Uitzicht genoeg van Marjoleine de Vos’. Poëziekrant 37, 2013, 4, 31-32.
 52. ‘Espaces courbes: l’oeuvre de la poétesse-compositrice Rozalie Hirs’. Septentrion 42, 2013, 2, 31-34.
 53. ‘In haar ogen ging het veel te snel: over Door van F. Starik’. Poëziekrant 37, 2013, 3, 72-73.
 54. ‘Zinloos absurd en nodig broodnodig. Over De willekeur van Jan Lauwereyns’. Dietsche Warande & Belfort 158, 2013, 2, 362-367.
 55. (met Marieke Winkler) ‘Jonge wolven VIII: “Vertel me wat je verzonnen hebt”: fictie, realiteit en artistieke geloofwaardigheid bij Leon de Winter en A.H.J. Dautzenberg’. Te verschijnen in: Dietsche Warande & Belfort 158, 2013, 2.
 56. ‘Echolalieën in dwaalspiegels. Het hyperrealisme van Sybren Polet’. Dietsche Warande & Belfort 158, 2013, 1, 147-153.
 57. ‘Te veel Li Ho: over Licht overal van Cees Nooteboom’. Poëziekrant 37, 2013, 1, 26-28.
 58. ‘Een loopgraaf onder de lakens. Poëzie en proza van Y.M. Dangre’. Ons erfdeel 57, 2013, 1, 167-169.
 59. ‘Aangevreten hartenklop: over de poëzie van Charlotte Mutsaers’. nY 2012, 16, 532-542.
 60. ‘Zonder omzien: over Huisverraad van Mischa Andriessen’. Poëziekrant 36, 2012, 7-8, 54-55.
 61. ‘‘Ongemaskerd niet binnen’: over Hier drijft weg van Tonnus Oosterhoff’. Poëziekrant 36, 2012, 6, 28-31.
 62. ‘(On)origineel/(On)gericht? Over de Literaire Prijs van de Provincie Gelderland’. Parmentier 21, 2012, 4, 53-58.
 63. (met Willem Bongers-Dek en Marieke Winkler) ‘Jonge wolven VII: Circus en cel. Over recente poëzie van Ester Naomi Perquin en Delphine Lecompte’. Dietsche Warande & Belfort 157, 2012, 4, 589-597.
 64. ‘De hogepriester zit en leest. Nachoem M. Wijnberg en het credo “Er staat niet wat er staat”‘. Dietsche Warande & Belfort 157, 2012, 4, 610-615.
 65. ‘De brandnetels der melancholie. Remco Campert als afzetpunt?’ Ons erfdeel 56, 2012, 3, 173-175.
 66. ‘Grootvaders koek: over Het heelal van jouw hart van Sjoerd Kuyper’. Poëziekrant 36, 2012, 4, 96-97.
 67. ‘Een bundel spieren onder hoogspanning. De (on)controle van Peter Verhelst in ‘Zoo van het denken’. Dietsche Warande & Belfort 157, 2012, 2, 284-289.
 68. ‘Een deed het, een deed het niet. Tonnus Oosterhoff tussen autonomie en engagement’. Parmentier 21, 2012, 1, 81-87.
 69. (met Willem Bongers-Dek en Laurens Ham) ‘Haperen en daveren. 30 jaar Vooys’. Vooys 30, 2012, 1, 7-16.
 70. ‘Het wringen van andersom en terug: over Kluwen van Eva Gerlach’. Poëziekrant 36, 2012, 2, 52-53.
 71. ‘Vliesdunne kletskoppen op zandgrond: over Waar je was van Ineke Holzhaus’. Poëziekrant 35, 2011, 8, 70-71.
 72. (Met Alex Rutten) ‘Klauwen tegen de klippen op. Dierwordingen bij Charlotte Mutsaers en Fritzi ten Harmsen van der Beek’. nY 2011, 11, 474-485.
 73. ‘Het lege pindasnoer: over Voor mannen is ‘t niet erg van Anton Korteweg’. Poëziekrant 35, 2011, 6, 84-85.
 74. “Maar zij weet niet van ophouden’: oude en nieuwe poëzie van Hagar Peeters’. Ons erfdeel 55, 2011, 3, 135-136.
 75. (met Willem Bongers) ‘Jonge wolven IV: Kinderkiezen bungelend aan een draadje tandvlees. Over Melktanden van Martijn den Ouden en Nu daarentegen van Bernard Christiansen’. Dietsche Warande & Belfort 156, 2011, 4, 599-608.
 76. ‘Lege portretkunst voor een beademde spiegel. Over De val van vrije dagen van Stefan Hertmans’. Dietsche Warande & Belfort 156, 2011, 4, 616-624.
 77. ‘Hond aan zee, orerend varken: woord en beeld in Onder de bladerkronen van H.H. ter Balkt’. Dietsche Warande & Belfort 156, 2011, 3, 484-492.
 78. (met Willem Bongers en Laurens Ham) ‘Jonge wolven III: En kromt de baan zich verder. Over Vissing van Peggy Verzett en Vouwplannen van Ruth Lasters’. Dietsche Warande & Belfort 156, 2011, 3, 465-475.
 79. ‘De autonomie van het voortleven. Over Hans Faverey’. Parmentier 20, 2011, 2, 89-95.
 80. ‘Broze vogels uit de bomen lachen: over Grijp de dag aan. Gedichten en beelden van Joke van Leeuwen’. Poëziekrant 35, 2011, 4, 56-57.
 81. ‘Een tweetalige trekvogel: over ‘de trektocht’ van Albertina Soepboer’. Poëziekrant 35, 2011, 4, 52-53.
 82. ‘Zodra de feromoon beet heeft: over Stereo van Kila & Babsie’. Poëziekrant 35, 2011, 3, 34-35.
 83. ‘Willem de Mérode in reveille: over de bloemlezing De gedroomde zoon‘. Poëziekrant 35, 2011, 3, 50-51.
 84. ‘Glashelder voor de geest: over Kanttekeningen van Bernlef’. Poëziekrant 35, 2011, 3, 50-51.
 85. ‘Boodschappen naar boven: kosmische poëzie van Han van der Vegt’. Ons erfdeel 55, 2011, 1, 138-140.
 86. ‘De dichter als rudimentair orgaan: over Bij eb is je eiland groter van K. Michel’. Dietsche Warande & Belfort 156, 2011, 1, 114-122.
 87. ‘Niets van de grote verdwijntruc: over Monsterproof van Daniël Dee’. Poëziekrant 34, 2010, 6, 50-51.
 88. ‘Geen bestaan dan dit stilstaan: over de dingen de dingen de dans en de dingen van Pim te Bokkel’. Poëziekrant 34, 2010, 77-78.
 89. ‘Van verdwenenen een tegenwoordigheid. Over Germania, een canto van Jacques Hamelink’. Dietsche Warande & Belfort 155, 2010, 4, 609-617.
 90. ‘Nieuwe aanwezigheden. Over Exorbitans van Han van der Vegt’. nY 2010, 6, 266-276.
 91. ‘Het vuur aan onder overtollig vet: over Brommerdagen van Jan Baeke’. Poëziekrant 34, 2010, 4, 90-91.
 92. ‘In de mime van steeds minder plaats. Over de Slalom soft van Paul Bogaert’. Dietsche Warande & Belfort 155, 2010, 3, 453-460.
 93. (met Wilco Versteeg) ”Leven moet je’: in gesprek met Charlotte Mutsaers’. Vooys, tijdschrift voor letteren 28, 2010, 2, 125-130.
 94. ‘Keitjes om naar om te kijken: over Stil alarm van Krijn Peter Hesselink’. Poëziekrant 34, 2010, 2, 91-93.
 95. ‘Afslaand naar een nieuw adres’ [Bespreking van de bundel Gaandeweg van Ed Leeflang]. Ons erfdeel 54, 2010, 1, 158-160.
 96. ‘Een kind met een hartaanval. Over het handschreeuwkoor van Tonnus Oosterhoff’. Dietsche Warande & Belfort 155, 2010, 1, 121-130.
 97. ‘Bang voor de vader in de vader’ [Bespreking van de bundel tastzin van Lucas Hirsch]. Poëziekrant 33, 2009, 7-8, 102-103.
 98. (met Marleen van de Pol) ‘Zigzagt tot het knalt. De poëtische opmars van Sylvie Marie’. Vooys, tijdschrift voor letteren 27, 2009, 4, 54-60.

Bijdragen aan kranten

 1. ‘De schaduw van mijn voorvaders weegt een ton’ [bespreking van De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan van Mattijs Deraedt]. Standaard der Letteren, 27-2-2021.
 2. ‘Het woord is aan de underdog’ [bespreking van In mijn mand van Lieke Marsman]. Standaard der Letteren, 13-2-2021.
 3. ‘Het klimaat in verzen’ [bespreking van Zwemlessen voor later: klimaatpoëzie]. Standaard der Letteren, 9-1-2021.
 4. ‘Schoonheid is bedrog’ [bespreking van De bruidsvlucht van Annemarie Estor]. Standaard der Letteren, 28-11-2020.
 5. ‘Kapitalisme op het offerblok’ [bespreking van Offerlam van Dominique De Groen]. Standaard der Letteren, 24-10-2020.
 6. ‘Een witte schaduw en een zwarte / bezig aan de afwas’ [bespreking van Wie was ik van Alfred Schaffer]. Standaard der Letteren, 22-8-2020.
 7. ‘Drollen en voetnoten’ [bespreking van Het stadt in mij van Maud Vanhauwaert]. Standaard der Letteren, 6-6-2020.
 8. ‘De lezer is de jury’ [bespreking van De 44 beste gedichten van de Herman De Coninck-prijs 2020]. Standaard der Letteren, 22-5-2020.
 9. ‘Eeuwig knopen aandraaien’ [bespreking van Echo echo van Kreek Daey Ouwens]. Standaard der Letteren, 15-5-2020.
 10. ‘Van God los’ [bespreking van In het vlees van Roelof ten Napel]. Standaard der Letteren, 28-2-2020.
 11. ‘Geen spelonk om in te schuilen’ [bespreking van Nederland in stukken van Maarten van der Graaff]. Standaard der Letteren, 31-1-2020.
 12. ‘Een meerstemmig geschenk’ [bespreking van Nu: tien dichters]. Standaard der Letteren, 24-1-2020.
 13. ‘Woorden uit het hart’ [bespreking van HARDOP van Babs Gons (red.)]. Standaard der Letteren, 10-1-2020.
 14. ‘De mens: half beest, half byte’ [bespreking van Xenomorf van Jens Meijen]. Standaard der Letteren, 27-12-2019.
 15. ‘Dichter, deejay, Deelder’. De Standaard, 20-12-2019.
 16. ‘Alles naar de haaien’ [bespreking van Massastrandingen van Moya De Feyter]. Standaard der Letteren, 20-9-2019.
 17. ‘Gedichten die afbladderen’ [bespreking van Bindweefsel van Saskia Stehouwer]. Standaard der Letteren, 30-8-2019.
 18. ‘Afrikaanse praal in Parijs’ [bespreking van Keto stiefcommando van Tomas Lieske]. Standaard der Letteren, 26-5-2019.
 19. ‘Over God en Gucci-klompjes’ [bespreking van de bundels Vruchtwatervuurlinie van Roberta Petzoldt, Obelisque van Obe Alkema, Het woedeboek van Roelof ten Napel en een voorwerp dat nog leeft van Nikki Dekker]. Standaard der Letteren, 19-4-2019.
 20. ‘Laat het woord zichzelf zijn’ [bespreking van Laiwarikon van Peter Ghyssaert]. Standaard der Letteren, 22-2-2019.
 21. ‘Verdrinken in een poel van vergelijkingen’ [bespreking van Fantoommerrie van Marieke Lucas Rijneveld]. Standaard der Letteren, 1-2-2019.
 22. ‘Gedichten die ontpoppen’ [bespreking van De klaverknoop van Paul Demets]. Standaard der Letteren, 11-1-2019.
 23. ‘Een boegbeeld op een voorwaarts stuwend schip’ [bespreking van Nachtboot van Maria Barnas]. Standaard der Letteren, 4-1-2019.
 24. ‘Poëzie als antikapitalisme’ [bespreking van Antithesen van Elvis Peeters]. Standaard der Letteren, 16-11-2018.
 25. ‘Gered door de schoonheid’ [bespreking van Onder een koperen hemel van Stefan Hertmans]. Standaard der Letteren, 21-9-2018.
 26. ‘Vivisectie van het hart’ [bespreking van Zus van Jan Lauwereyns]. Standaard der Letteren, 14-9-2018.
 27. ‘Een stem voor een stilleven’ [bespreking van In de stille achterkamer van Marlene van Niekerk]. Standaard der Letteren, 31-8-2018.
 28. ‘Een bedreigde diersoort’ [bespreking van Een kreet is de ramp niet van Tonnus Oosterhoff]. Standaard der Letteren, 17-8-2018.
 29. ‘Een pieptoonleven’ [bespreking van Zo kan het niet langer van Paul Bogaert]. Standaard der Letteren, 19-7-2018.
 30. ‘Met Dikkie Dik en Pokémon als ankers’ [bespreking van Onze kinderjaren van Xavier Roelens]. Standaard der Letteren, 22-6-2018.
 31. ‘Verwekt op een petrischaaltje’ [bespreking van Niemandslandnacht van Annemarie Estor]. Standaard der Letteren, 11-5-2018.
 32. ‘Een bedreigde diersoort’ [bespreking van Blauwboek van Peter Holvoet-Hanssen]. Standaard der Letteren, 6-4-2018.
 33. ‘Het duistere geheim van Lucebert’ [bespreking van Lucebert van Wim Hazeu]. Standaard der Letteren, 9-2-2018.
 34. ‘Als een mot tegen het glas’ [bespreking van De zee heeft honger van Kira Wuck]. Standaard der Letteren, 2-2-2018.
 35. ‘Dichten tegen het verdwijnen’ [bespreking van Wat ons had kunnen zijn van Peter Verhelst]. Standaard der Letteren, 26-1-2018.
 36. ‘Ten strijde met verzen’ [bespreking van We komen van ver van Carmien Michels, Shop Girl van Dominique De Groen, Vloekschrift van Arno Van Vlierberghe en hoe de eerste vonken zichtbaar waren van Simone Atangana Bekono]. Standaard der Letteren, 5-1-2018.
 37. ‘Zelfportret met pleisters’ [bespreking van Harnas van Hansaplast van Charlotte Mutsaers]. Standaard der Letteren, 2-11-2017.
 38. ‘Apartheid bij de zwanen’ [bespreking van Wassende stad van Lies Van Gasse]. Standaard der Letteren, 20-10-2017.
 39. ‘De dichter die stug doorging’ [bespreking van Toen met een lijst van nu errond. Herman de Coninck: biografie van Thomas Eyskens]. Standaard der Letteren, 27-9-2017.
 40. ‘Meer dan een minimalist’ [bespreking van de bundel Het doel is wit: verzamelde gedichten van Mark Insingel]. Standaard der Letteren, 20-7-2017.
 41. ‘De mens staat erbij en kijkt ernaar’ [bespreking van de roman Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman]. Standaard der Letteren, 14-7-2017.
 42. ‘De onmeetbare afstand tussen kade en barricade’ [bespreking van de bundel Zwembad de verbeelding van Tom Van de Voorde]. Standaard der Letteren, 12-5-2017.
 43. ‘Herinnering aan wat nooit zal zijn’ [bespreking van de bundel Koor van Peter Verhelst]. Standaard der Letteren, 10-2-2017.
 44. ‘Zoals het nooit eerder is gezegd’ [bespreking van De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten van Ilja Leonard Pfeijffer]. Standaard der Letteren, 23-12-2016.

Bijdragen aan publieke boekuitgaven

 1. ‘De nachtkant van de norm. Over Niemandslandnacht van Annemarie Estor’. Jan Campert-Stichting Jaarboek 2018, 13-22.
 2. ‘Wandeling achteraf’. In Charlotte Mutsaers, Rachels rokje. Jubileumeditie. Amsterdam: De Bezige Bij, 309-325.
 3. ‘Handvatten voor het ongrijpbare. Beweging, contrast en stilstand in de poëzie van Piet Gerbrandy’. Jan Campert-Stichting Jaarboek 2014, 15-24.

Bijdragen aan websites

 1. ‘Schutter zonder munitie: bij het boekenweekgeschenk van Özcan Akyol’. Platform Leest, 2-5-2020.
 2. ‘De Vesuvius blijft ver weg. Over Te voet is het heelal drie dagen ver van K. Michel’. dereactor.org, 3-1-2017.
 3. ‘Zwagerman was meer dan Gimmick!, maar de tv-kijker weet het niet’. boekblad.nl, 15 september 2015.(ook op Neder-L)
 4. ‘Liederlijkste kraaienzang. Over Het wederkerige van Anneke Brassinga’. terras.nl, 24 februari 2015.
 5. ‘Over Hans Faverey, [Rook uit het rookgat]’. dbnl.org, januari 2015.
 6. ‘Wortels of bladerdek? Over De benen van de hemel van Peter Theunynck’. Weblog Terras, 27 oktober 2014.
 7. ‘Poëzie als cytostaticum. OverHee hoor mij ho simultaan op de brandtorens. Verzamelde gedichten van H.H. ter Balkt’. dereactor.org, 18 oktober 2014.
 8. ‘Look closer. Overapplaus vanuit het donker van Hélène Gelèns’. dereactor.org, 12 april 2014.
 9. ‘Barstende kitsch. Over Tirol inferno van Annelies Verbeke en Klaas Verplancke’. dereactor.org, 12 november 2013.
 10. ‘Roerloos aaneengelaste profeten: over stormen, olielekken, motetten van Xavier Roelens’. dereactor.org, 9 mei 2012.
 11. ‘Facebook als pr-strategie, debatplaats en expositieruimte. Aantekeningen over de rol van social media in het literaire veld’. onserfdeel.be, 6 maart 2012.
 12. ‘Schotels in de lucht houden: over eiland berg gletsjer van Anne Vegter’. dereactor.org, 2 september 2011.
 13. ‘Soeverein zonder scheppingskracht – over Flarf, een bloemlezing‘. klugerhans.be, 2010.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: